Liên tiếp các ô tô tại Nghệ An C H Á Y vì quấn phải rơm phơi ngoài đường. Tệ hơn, một đoạn đường ở huyện Thanh Chương, người ta còn cắm nguyên hàng đinh để giữa đường nhằm bẫy các ô tô, xe máy ... tránh cán phải lúa của họ đang phơi. Đây là hành vi rất nguy hiểm và rất cần lên án mạnh mẽ.

Lượt xem: 1234 Người đăng: 007