Khổ, dạy hoài trẻ không biết chữ, muốn ở lại lớp phải làm đơn. Kiểu này mà không xin, có ngày bị tống lên đại học luôn!

Lượt xem: 1283 Người đăng: vadmin