Video được quay ngay tại Cầu Trịnh - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng tối qua . Thanh niên đi xe bốc đầu rồi cầm gạch đuổi đánh cả chốt liên nghành

Lượt xem: 2420 Người đăng: 007