Phước Tân, Xuyên Mộc BR Vũng Tàu.. 1 chọi 9 như phim, kết quả ăn gần 30 nhát ch.ém. Nạn nhân t.ử vong lúc 3h30 sáng nay. P/s: Camera sai ngày tháng.

Lượt xem: 2611 Người đăng: 007