Lời khuyên là nếu không đông áp đảo hơn và không có đồ thì đừng dại đụng vào mấy bạn nước ngoài. Thể hình không ăn nổi đâu, đời không như phim

Lượt xem: 2436 Người đăng: 007