Km8 ql 70 suất hiện đối tượng ng dính đầy máu chặn các xe lại để xin tiền và gây gổ (Đằng sau chắc có thêm đồng bọn)

Tưởng nó phải đứng yên đấy khi xe chạy cơ.ha ha ha cũng chạy vãi cả ra bố tiên sư

Đang tải dữ liệu...

Đang tải dữ liệu...

Lượt xem: 965 Người đăng: vadmin