Nếu cuộc đời ném 2 cái vếu lợn vào mặt bạn..Hãy bình tĩnh tìm 1 cái bếp than và sa tế nhé :)

Lượt xem: 15379 Người đăng: Giông Tố