Đà Nẵng chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Chum và Anh Ủn... Mật vụ Mỹ đã có mặt tại Việt Nam...dự kiến hàng hoá được các mật vụ này mang sang Việt Nam chật kín khoảng 10 máy bay..!!

Lượt xem: 1248 Người đăng: 007